Startseite UR

Knowledge management - what could libraries do for life-long learning? = Upravljanje znanja - kaj lahko knjiznice storijo na podrocju vsezivljenskega izobrazevanja?

Ball, Rafael (2002) Knowledge management - what could libraries do for life-long learning? = Upravljanje znanja - kaj lahko knjiznice storijo na podrocju vsezivljenskega izobrazevanja? In: Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja. Izobraževalni management v specialnih knjižnicah: zbornik referatov / IX. posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Ljubljan. Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, S. 11-18. ISBN 961-6162-84-5.

Im Publikationsserver gibt es leider keinen Volltext zu diesem Eintrag.


Bibliographische Daten exportierenDokumentenart:Buchkapitel
Datum:2002
Institutionen:Zentrale Einrichtungen > Universitätsbibliothek
Dewey-Dezimal-Klassifikation:000 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke > 020 Bibliotheks- und Informationswissenschaft
Status:Unbekannt / Keine Angabe
Begutachtet:Unbekannt / Keine Angabe
An der Universität Regensburg entstanden:Unbekannt / Keine Angabe
Dokumenten-ID:5215
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
  1. Universität

Universitätsbibliothek

Publikationsserver

Kontakt:

Publizieren: oa@ur.de

Dissertationen: dissertationen@ur.de

Forschungsdaten: daten@ur.de

Ansprechpartner