Go to content
UR Home

Egységes magyar nyelvű terminológiai rendszer lehetősége a Magyarországon bevezetett vállalatirányítási információs rendszerekben ( = Die Möglichkeit des einheitlichen ungarnsprachigen Terminologiesystems in den in Ungarn eingeführten ERP-Systemen )

Virághalmy, Lea


Abstract

A tanulmány a vállalatirányítási információs rendszerek kapcsán felmerülő magyar szaknyelvi és terminológiai problémák megértéséhez kíván hozzájárulni. A szerző a vállalat, az irányítás és az információs rendszer definíciójának kérdésköréből indul ki, tisztázza a szaknyelv és a terminológia közötti lingvisztikai különbséget. Hangsúlyozza a rosszul magyarított szakkifejezések innovációt hátráltató hatását, s felvázolja az elvégzendő feladat módszerét.

(Ungarnsprachiger Aufsatz)


Owner only: item control page
  1. Homepage UR

University Library

Publication Server

Contact:

Publishing: oa@ur.de
0941 943 -4239 or -69394

Dissertations: dissertationen@ur.de
0941 943 -3904

Research data: datahub@ur.de
0941 943 -5707

Contact persons